NA CESTĚ, z. s.

Jsme zapsaný spolek působící ve Vsetíně a okolních obcích. NA CESTĚ, z. s., je registrován u Krajského rejstříkového soudu v Ostravě.

Poslání

NA CESTĚ, z. s., je spolek (dříve občanské sdružení), jehož posláním je pomáhat dětem a mladým lidem, ale také dospělým v obtížné životní situaci. Účelem spolku je podpora aktivního a plnohodnotného využívání volného času a zdravého rozvoje v oblasti duchovní, duševní a materiální.

Aktuality

Významný dar od společnosti Kayaku Safety Systems Europe přibližuje spolek NA CESTĚ k cílové částce na rekonstrukci budovy

V lednu letošního roku byly vyhlášeny konkrétní podmínky dotačního programu Zvyšování kapacit služeb sociálního poradenství a služeb sociální prevence. Do tohoto programu bude spolek NA CESTĚ podávat žádost o dotaci. Platné podmínky dotace snižují výši naší spoluúčasti na 312 tis.

Stránky