Neurotické poruchy

Prožíváte delší dobu úzkosti, které vám komplikují život? Dostáváte se díky vašemu psychickému stavu do situací, které jsou nad vaše síly?
Opakují se vám v životě stále stejné problémy?
Trpíte dlouhodobě depresí?
Cítíte, že potřebujete podporu?

Jsme připraveni vám poskytnout

Ucelené informace o problému, který se vás týká

Možná, že jste se nikdy komplexně nezajímali o to, co se s vámi děje. Je možné, že máte informace, ale nedokážete je účinně použít nebo jich máte tolik, že z nich neumíte uchopit ty správné. Možná potřebujete odpovědi, které vám nikdo ještě nedal, protože jste nedostali příležitost ptát se. Nebo jste vy sami nedostali otázky, které by vás vedly k hledání těch správných odpovědí. Můžeme se společně zamyslet nad problémem a individuálně s vámi projít krok po kroku vše, co potřebujete objasnit.

Poznání svého „bludného kruhu“

Dostáváte se neustále do stejných situací, jste z toho vyčerpaní, ztrácíte chuť k řešení a upadáte do stále větších úzkostí či deprese? Pomůžeme vám odhalit vaše „bludné kruhy“ a jejich příčiny. S podporou získáte potřebné dovednosti pro zvládání úzkosti a posílí se vaše psychická odolnost. Také vám pomůžeme vyznat se ve vašich psychických problémech.

Praktickou pomoc a podporu při řešení situace

Potřebujete praktickou pomoc při řešení problémů, které máte v důsledku psychického onemocnění? Nabízíme vám i pomoc při adaptaci do společnosti a rodinného, popřípadě pracovního života.

Individuální práce

Při individuální práci se nejprve zjišťuje motivace klienta, jak moc je ochoten na sobě pracovat. Zjišťuje se míra jeho připravenosti, co o svém problému ví, co si o něm myslí. Dále se zajímáme o jeho možnosti a vnitřní zdroje. Každý klient si stanoví svůj cíl v programu, ke kterému se v průběhu vrací. Podporují se správné vzorce myšlení a chování. Prakticky se řeší problémové oblasti. Velká část práce je věnována emocím a jejich zpracování.

Skupinová práce

Skupina je významnou podporou v cestě ke změně. Podobnost příběhů, nabídka různých způsobů řešení a další možnosti přispívají k tomu, že celý proces práce může být urychlen. Celá skupinová dynamika pomáhá k účinnější práci jednotlivce. Jak při individuální tak při skupinové práci jsou využívány metody integrované psychoterapie, především práce s dotazníky, životní křivkou a skupinové schéma. Také se využívají expresivní metody, jako arteterapie nebo „hraní rolí“. Nečekejte, až vás úzkost zcela ochromí. Pokusíme se spolu s vámi porozumět vašemu problému a najít řešení. Pokusíme se využít všech možných prostředků, které známe, abychom dokázali postavit pomyslný most nad „životní propastí“ člověka s úzkostí či depresí. I těm, kteří nejsou schopni zatím udělat zásadní rozhodnutí a čelit svému problému, je třeba poskytnout podporu a naději, která může „přemostit“ pomyslné nemůžu a nemám na to, k rozhodnutí chci vyjít na „novou cestu“.