NA CESTĚ, z. s.

Jsme zapsaný spolek působící ve Vsetíně a okolních obcích. NA CESTĚ, z. s., je registrován u Krajského rejstříkového soudu v Ostravě.

Poslání

NA CESTĚ, z. s., je spolek (dříve občanské sdružení), jehož posláním je pomáhat dětem a mladým lidem, ale také dospělým v obtížné životní situaci. Účelem spolku je podpora aktivního a plnohodnotného využívání volného času a zdravého rozvoje v oblasti duchovní, duševní a materiální.

Aktuality

Neurotické poruchy

Prožíváte delší dobu úzkosti, které vám komplikují život? Dostáváte se díky vašemu psychickému stavu do situací, které jsou nad vaše síly?
Opakují se vám v životě stále stejné problémy?
Trpíte dlouhodobě depresí?
Cítíte, že potřebujete podporu?

Stránky