Alkohol a nealkoholové drogy

Zjistili jste, že vám alkohol nebo drogy komplikují život? Začínáte mít problémy v rodině nebo v práci? Jste rozhodnuti svou situaci změnit? Cítíte, že potřebujete podporu? Chcete poradit jak na to?

Jsme připraveni vám poskytnout

Ucelené informace o problému, který se vás týká

Získali jste mnoho informací, ve kterých je těžké se vyznat? Nebo potřebujete odpovědi na vaše konkrétní otázky a zatím jste je nedostali? Můžeme se společně zamyslet nad problémem a individuálně s vámi projít krok po kroku vše, co potřebujete objasnit.

Nácvik pro snížení rizika relapsu

Stala se pro vás vaše dřívější záliba přítěží? Zjistili jste, že ztrácíte díky svému pití nebo jiné droze lidi, práci, zájmy a věci, které jste měli rádi nebo na kterých vám záleželo? Pomůžeme vám najít způsoby, jak se s danou situací vypořádat. Jak se účinně bránit relapsu (návratu zpět k závislému chování).

Praktickou pomoc a podporu při řešení situace

Potřebujete praktickou pomoc při řešení problémů, které máte v důsledku užívání alkoholu nebo drog? Potřebujete řešit otázku bydlení, trestné činnosti, zaměstnání nebo dluhů?

Individuální práce

Při individuální práci se nejprve zjišťuje motivace klienta, jak moc je ochoten na sobě pracovat. Zjišťuje se míra jeho připravenosti, co o svém problému ví a co si o něm myslí, co je ochoten připustit. Dále se zjišťují klientovy možnosti a vnitřní zdroje. Každý klient si stanoví svůj cíl v programu, ke kterému se v průběhu vrací. Nejprve si klient musí umět svůj problém pravdivě definovat. Pak je práce spíše než na problém, zaměřena na jeho řešení. Důležitou součástí práce je také edukace, udržování a posilování motivace, nácvik možných situací, předcházení relapsu, ale i naučit se zvládnout a rychle zastavit případný laps. Klient si rovněž řeší své vnitřní konflikty a má prostor pro to, aby získal pravdivý náhled na sebe sama a okolí.

Skupinová práce

Skupina je významnou podporou v cestě ke změně. Podobnost příběhů, nabídka různých způsobů řešení a další možnosti přispívají k tomu, že celý proces práce může být urychlen. Skupinová dynamika pomáhá k účinnější práci. Klient je přiměřeným způsobem konfrontován s důsledky svého chování – tedy s tím, co způsobuje jemu samotnému a okolí. Podporuje se jeho zodpovědnost za vlastní chování. Zodpovědnost za sebe sama, a pokud chce pokročit dál, pak také zodpovědnost za nejbližší okolí. Ve skupině probíhá též nácvik chování v sociálních situacích. Při naplnění skupiny (max. počet 10 klientů) preferujeme klienty s náhledem na vlastní situaci a motivací k dlouhodobé abstinenci, kteří absolvovali detoxifikaci a minimálně krátkodobou léčbu. Doporučení z jiných zařízení je vhodné, nikoliv nezbytné. Jak při individuální tak při skupinové práci jsou využívány metody integrované psychoterapie, především práce s dotazníky, životní křivkou a skupinové schéma. Také se využívá práce s „deníkem“, expresivní metody, jako arteterapie nebo „hraní rolí“. Nečekáme, až přijde motivovaný klient. Klient s rozpadlými vztahy, bez zaměstnání a střechy nad hlavou. Klient v pokročilém stádiu závislosti motivovaný vlastním životním debaklem. Pokusíme se využít všech možných prostředků, které známe, abychom dokázali postavit pomyslný most nad „životní propastí“ člověka, který se dostal do problémů i díky své závislosti. I těm, kteří nejsou schopni zatím změnit své chování, je třeba poskytnout pomoc, která může „přemostit“ pomyslné nemůžu a nedaří se mi, k rozhodnutí chci a potřebuji podporu.